آذرسیس

آموزش افزودن MIME Types در وردپرس
5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله، درباره MIME type و اینکه وردپرس به کدام  MIME type اجازه آپلود می دهد یا کدام نوع MIME را تشخیص می دهد و یا چگونه می توان انواع زیادی از MIME type را در صورت نیاز اضافه کرد، توضیح مختصری خواهیم داد.

همچنین خواهید دانست که چرا هنگام آپلود یک تصویر ممکن است یک خطای امنیتی مانند «Sorry, this file type is not permitted for security reasons» دریافت کنید و نحوه رفع این خطا را نیز توضیح خواهیم داد.

اگر از زبانی به جز انگلیسی استفاده می کنید، لطفا آپدیت داده‌های ترجمه را در قسمت بروزرسانی های داشبورد، انجام دهید. اگر قسمت “multisite” فعال است، لطفاً منوی تنظیمات را در بخش ادمین شبکه بررسی کنید. اول از همه “Media Type Settings” را در بخش “setting” بررسی کنید.

آذرسیس ارائه دهنده انواع هاست لینوکس مناسب برای وردپرس و همچنین انواع سرور مجازی لینوکس مناسب برای سایت های پربازدید وردپرسی با منابع بالا و قیمت ارزان

شما می توانید لیستی از انواع MIME مجاز و پسوند فایل توسط وردپرس را مشاهده کنید. هنگامی که نوع MIME یا پسوند فایل را اضافه می کنید، داده ها با رنگ قرمز به آخرین مورد در این لیست اضافه می شوند. فقط  کاربری که مجوز manager_options را دارد می‌تواند تنظیمات را اضافه کند.

بررسی افزونه MIME type و انواع آن در وردپرس

MIME مخفف عبارت Multipurpose Mail Extensions است. MIME type ها توسط مرورگرها و سایر دستگاه های اینترنتی و برای تعیین نوع محتوای مرتبط با یک صفحه، استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر یک فایل png. و یک فایل jpeg. در صفحه دارید، مرورگر به وسیله  MIME type تشخیص می دهد که هر دو فایل را به عنوان تصویر در نظر بگیرد نه ویدیو و فایل های دیگر.

بررسی افزونه MIME type

به‌ طور پیش‌فرض وردپرس فهرستی از MIME type ثبت‌ شده در wp-includes/functions.php دارد، که هر توسعه‌دهنده ای می تواند با استفاده از wp_get_allowed_mime_types ()، آنها را پیدا کند. این فایل ها از جمله فایل هایی هستند که توسط وردپرس شناسایی می شوند.

با این حال، تمام  MIME های شناسایی شده، مجاز به آپلود از طریق داشبورد مدیریت وردپرس نیستند. برای مشاهده انواعی که وردپرس اجازه آپلود دارند، می توانید از فیلتر upload_mimes استفاده کنید.

اگر بخواهید فایلی را آپلود کنید که در آن  MIME type یا نوع فایل توسط وردپرس پشتیبانی نمی شود، با خطای «Sorry, this file type is not permitted for security reasons» مواجه خواهید شد.

 MIME type های مجاز در وردپرس کدامند؟

چون وردپرس یک  MIME type منحصر به فرد را شناسایی می کند، این به این معنا نیست که شما قادر به آپلود آن نوع فایل در داشبورد مدیریت وردپرس هستید.

این برنامه انواع فایل هایی را که می توانید آپلود کنید، به موارد ذکر شده در زیر محدود می کند. در این بخش، لیستی از انواع فایل های مختلف که می توانید در وردپرس آپلود کنید و نوع MIME مربوطه را مشاهده خواهید کرد. این نوع فایل ها بدون هیچ گونه هشدار امنیتی در داشبورد wp-admin آپلود می شوند.

  نوع MIME                                                     فرمت فایل

.jpg                                                image/jpeg, image/pjpeg

.jpeg                                               image/jpeg, image/pjpeg

.png                                                      image/png

.gif                                                         image/gif

.ico                                                        image/x-icon

.pdf                                                       application/pdf
.doc                                                      application/msword

.docx                   application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

  .ppt                   application/mspowerpoint, application/powerpoint, application/vnd.ms-                                                                                  powerpoint, application/x-mspowerpoint

.pptx                    application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
.pps                                   application/mspowerpoint, application/vnd.ms-powerpoint
.ppsx                       application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
.odt                                           application/vnd.oasis.opendocument.text
.xls                         application/excel, application/vnd.ms-excel, application/x-excel, application/x-msexcel

.xlsx                        application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
.psd                                                     application/octet-stream
.mp3                                     audio/mpeg3, audio/x-mpeg-3, video/mpeg, video/x-mpeg
.m4a                                                              audio/m4a
.ogg                                                              audio/ogg,
.wav                                                               audio/wav, audio/x-wav
.mp4                                                              video/mp4
.m4v                                                               video/x-m4v
.mov                                                               video/quicktime
.wmv                                                    video/x-ms-asf, video/x-ms-wmv
.avi                             application/x-troff-msvideo, video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
.mpg                                                     audio/mpeg, video/mpeg
.ogv                                                                  video/ogg
.3gp                                                               video/3gpp, audio/3gpp
.3g2                                                           video/3gpp2, audio/3gpp2

 MIME type های غیرمجاز در وردپرس کدامند؟

با استفاده از تابع wp_get_allowed_mime_types() لیستی از MIME type ها برایتان ظاهر می شود که وردپرس آنها را شناسایی می کند، اما اجازه آپلود نمی دهد.

در بخش زیر MIME type هایی را بررسی خواهیم کرد که مجاز به آپلود در wp-admin نیستند، اما این برنامه همچنان آنها را می شناسد.

هنگام آپلود فایل با استفاده از یکی از پسوندهای زیر، اخطار امنیتی « Sorry, this file type is not allowed for security reasons » را مشاهده خواهید کرد. برای یادگیری نحوه رفع خطا به این بخش مراجعه کنید.

نوع MIME                                                     فرمت فایل

.bmp                                                      image/bmp
.tif                                                           image/tiff
.tiff                                                          image/tiff
.asf                                                      video/x-ms-asf
.asx                                                      video/x-ms-asf
.wm                                                     video/x-ms-wm
.wmx                                                    video/x-ms-wmx
.divx                                                          video/divx
.flv                                                             video/x-flv
.qt                                                         video/quicktime
.mpe                                                        video/mpeg
.webm                                                     video/webm
.mkv                                                 video/x-matroska
.txt                                                               text/plain
.asc                                                               text/plain
.c                                                                   text/plain
.cc                                                                 text/plain
.h                                                                  text/plain
.csv                                                                text/csv
.tsv                                                  text/tab-separated-values
.ics                                                          text/calendar
.rtx                                                           text/richtext
.css                                                             text/css
.htm                                                           text/html
.html                                                           text/html
.m4b                                                        audio/mpeg
.ra                                                          audio/x-realaudio
.ram                                                       audio/x-realaudio
.mid                                                           audio/midi
.midi                                                           audio/midi
.wax                                                        audio/x-ms-wax
.mka                                                        audio/x-matroska
.rtf                                                             application/rtf
.js                                                        application/javascript
.swf                                                application/x-shockwave-flash
.class                                                       application/java
.tar                                                         application/x-tar
.zip                                                            application/zip
.gz                                                           application/x-zip
.gzip                                                        application/x-zip
.rar                                                             application/rar
.7z                                                 application/x-7z-compressed
.exe                                                 application/x-msdownload
.pot                                                application/vnd.ms-powerpoint
.wri                                                 application/vnd.ms-write
.xla                                               application/vnd.ms-excel
.xlt                                                  application/vnd.ms-excel
.xlw                                                  application/vnd.ms-excel
.mdb                                               application/vnd.ms-access
.mpp                                               application/vnd.ms-project
.docm                          application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12
.dotx            application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
.dotm                        application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12
.xlsm                              application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12
.xlsb                       application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12
.xltx                  application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template
.xltm                             application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12
.xlam                                application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12
.pptm                     application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12
.ppsm                        application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12
.potx                application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template
.potm                       application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12
.ppam                        application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12
.sldx                  application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide
.sldm                             application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12
.onetoc                                         application/onenote
.onetoc2                                            application/onenote
.onetmp                                           application/onenote
.onepkg                                                application/onenote
.odp                               application/vnd.oasis.opendocument.presentation
.ods                                  application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
.odg                                  application/vnd.oasis.opendocument.graphics
.odc                                      application/vnd.oasis.opendocument.chart
.odb                                     application/vnd.oasis.opendocument.database
.odf                                      application/vnd.oasis.opendocument.formula
.wp                                                      application/wordperfect
.wpd                                                    application/wordperfect
.key                                               application/vnd.apple.keynote
.numbers                                      application/vnd.apple.numbers
.pages                                               application/vnd.apple.pages

انواع فایل های دیگر که می توان در وردپرس اضافه کرد

اگر نیاز به استفاده از انواع فایل های دیگر دارید، ساده ترین کار استفاده از یک افزونه برای انجام این کار است. این کار اغلب برای انواع فایل هایی که به صورت تصویر نیستند، ضروری است.

نمونه‌های رایج شامل فایل‌های .epub یا .mobi کتاب‌ های الکترونیکی است. اگر هنوز مشکل دارید، یک راه حل کاربردی دیگر اضافه کردن موارد زیر به فایل wp-config.php است که امکان آپلود انواع فایل های غیر تصویری را فقط برای کاربران سطح ادمین، فراهم می کند.

define( 'ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true );

خطای آپلود فایل غیر تصویری در وردپرس

در بخش امنیتی WordPress 4.7.1 که در ژانویه 2017 منتشر شد، برای آپلود توسط برنامه تغییری در نحوه بررسی فایل “MIME type” ایجاد شد و این امر باعث شد تا برای برخی از انواع فایل ها خطای امنیتی در آپلود فایل به وجود آید (مخصوصاً برای فایل های غیرتصویری).

برخی از کاربران، به ویژه آنهایی که از افزونه های سفارشی برای افزودن انواع فایل های اضافی که وردپرس به طور پیش فرض به آنها اجازه می دهد، استفاده می کنند، ممکن است هنگام آپلود در wp-admin با این خطا مواجه شوند:

“filename has failed to upload Sorry, this file type is not permitted for security reasons ” این خطای امنیتی معمولا در فایل هایی که از پسوندها استفاده می کنند مشاهده می شود. (مانند: .docx، .ppt، .svg، .xlsm، .ai) اما ممکن است برای انواع فایل‌های دیگر نیز نمایش داده شود.

خطای آپلود فایل غیر تصویری در وردپرس

اگر به تازگی این هشدار را می بینید، چند راه مختلف برای حل این مشکل وجود دارد:

1. خط زیر را به فایل wp-config.php اضافه کنید. این امکان آپلود فایل غیر تصویری را فقط برای ادمین ها فراهم می کند:

define( 'ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true );

برای تغییر فایل wp-config با SFTP یا SSH Gateway متصل شوید.

2. از افزونه ای استفاده کنید که این توانایی را بازیابی می کند.

3. در عوض، فایلی را که خطا را برمی گرداند، با استفاده از SFTP آپلود کنید.

سخن آخر

افزونه های Mimetic در وردپرس برای آپلود فایل هایی با فرمت تصویر و بالعکس، روش های گوناگونی دارد که ما تلاش کردیم با لیست کردن دقیق آنها، در این باره به شما کمکی کرده باشیم.

در این مقاله یاد گرفتیم که هنگام دریافت هشدارهای مرتبط با آپلود فایل ها چه کارهایی باید کرد. با تشکر از شما که در آموزشی دیگر همراه ما بودید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *