آذرسیس

فرصت های شغلی در آذرسیس

اگر از تجربه و دانش فنی بالایی برخوردار هستید ما در مجموعه آذرسیس آماده پذیرایی از شما هستیم

موقعیت های شغلی

فرایند استخدام در آذرسیس به صورت تخصص محور است.برای ما مهم نیست مدرک عالی داشته باشید یا خیر.چنانچه شما دارای دانش فنی بالا در فیلد های کاری باشید می توانید در آذرسیس استخدام شوید.

مراحله استخدام در آذرسیس

در آذرسیس نظم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

بررسی رزمه ارسالی

رزمه های شما توسط واحد منابع انسانی آذرسیس بررسی شده و برحسب تخصص شما پذیرش تفکیک و برای مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد.

مصاحبه و ارزیابی

در جلسه حضوری درباره تخصص شما سوال خواهد شد و همچنین تمامی موارد به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت

دوره آزمایشی

در صورت قبولی در مصاحبه حضوری از شما دعوت می شود به مدت معلومی به صورت تستی در مجموعه آذرسیس مشغول کار شوید . چنانچه تمامی مواردی که از شما خواسته شده است به صورت کامل و دقیق انجام گردد انگاه شما در مجموعه آذرسیس استخدام می شوید.