نحوه نصب ابزار Mantis bug tracking بر روی راکی لینوکس
31 دسامبر 2022
خواندن 2 دقیقه
مهشاد قره پاشا

نحوه نصب ابزار Mantis bug tracking بر روی راکی لینوکس

5/5 - (4 امتیاز)

ابزار Mantis bug tracking نرم افزاری است که افراد می توانند با استفاده از آن اشکالات گزارش شده در پروژه های توسعه نرم افزار را پیگیری کنند. پس نتیجه می گیریم این نرم افزار، یک ابزار ضروری برای هر سازمان حرفه ای می باشد. از ویژگی های MantisBT می توان به قابلیت اطلاع رسانی اعلان از طریق ایمیل ، داشبورد قابل تنظیم و دسترسی از طریق role-base اشاره کرد. همچنین می توان گفت در پشتیبانی دسته بندی پروژه های اصلی و فرعی نیز MantisBT نقش مهمی دارد.

نرم افزار MantisBT چیست؟

MantisBT یک نرم افزار ردیابی باگ رایگان است که به صورت متن باز و مبتنی بر وب ارائه می شود. همچنین، نرم افزاری است که به زبان PHP نوشته شده است. استفاده آسان این نرم افزار دلیلی بر کاربرپسند بودن آن است. علاوه بر آن، داشتن ابزار های متنوع، امکان همکاری با تیم های زیادی را برای شما فراهم می کند تا بتوانید مشکلات و باگ های به وجود آمده را سریع تر حل کنید.

مراحل نصب ابزار Mantis bug tracking بر روی راکی لینوکس چگونه است؟

پس از ارائه توضیحات مختصر در مورد نرم افزار MantisBT، حال می خواهیم مراحل نصب ابزار bug tracking Mantis در راکی لینوکس را با دقت بیشتری بررسی کنیم. پس با ما تا آخر این آموزش همراه باشید.

پیش نیاز های نصب ابزار bug tracking Mantis

پیش نیاز های نصب نرم افزار MantisBT بر روی سیستم عامل راکی لینوکس به صورت زیر است:

  • سیستم عامل راکی لینوکس
  • نام دامنه معتبر که با IP افراد مشخص شده است
  • امکان پیکربندی رمز عبور Root بر روی سرور

مرحله اول: نصب LAMP بر روی راکی لینوکس

پیش از شروع فرآیند نصب، باید سرور LAMP (Linux، Apache، MariaDB، PHP) را روی سیستم عامل راکی لینوکس نصب کنید. برای نصب، دستور زیر را اجرا کنید:

sudo dnf install httpd mariadb-server php php-mysqli php-mbstring php-curl unzip -y

پس از اتمام نصب تمامی بسته ها، Apache و MariaDB را با استفاده از دستورات زیر راه اندازی و فعال کنید:

sudo systemctl start httpd
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl enable mariadb

مرحله دوم: ایجاد یک پایگاه داده MantisBT

اکنون در این بخش، قصد داریم از پایگاه داده MariaDB نصب شده استفاده کنیم تا بتوانیم یک پایگاه داده backend برای Mantis Bug Tracker ایجاد کنیم.

دستور ایمن سازی پایگاه داده MariaDB

sudo mysql_secure_installation

برای ایمن سازی و بالا بردن مقاومت پایگاه داده MariaDB به صورت زیر عمل کنید:

.........
Enter current password for root (enter for none): just press enter
.....
Set root password? [Y/n]
New password: set a password
Re-enter new password: re-enter the password
.......
Remove anonymous users? [Y/n]
... Success!
..........
Disallow root login remotely? [Y/n]
... Success!
............
Remove test database and access to it? [Y/n]
- Dropping test database...
... Success!
..........
Reload privilege tables now? [Y/n]
... Success!
..........

در این قسمت می توانید با استفاده از رمز عبور تعیین شده در قسمت بالا، وارد MariaDB shell شوید:

mysql -u root -p

در این بخش، شما می توانید با استفاده از دستور زیر یک پایگاه داده برای MantisBT ایجاد کنید:

CREATE DATABASE mantisdb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON mantisdb.* TO 'mantis'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passw0rd';

حال دستورات flush privileges را اجرا کنید و از MariaDB shell خارج شوید:

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

با استفاده از دستور زیر پایگاه داده MariaDB را مجددا راه اندازی کنید:

sudo systemctl restart mariadb

مرحله سوم: نصب نرم افزار Mantis Bug Tracker روی راکی لینوکس

برای نصب MantisBT بر روی راکی لینوکس، ابتدا نیاز داریم آخرین نسخه پایدار MantisBT را از وب سایت رسمی MantisBT دانلود کنیم. برای دانلود این نرم افزار،  پس از دریافت لینک دانلود، Mantis Bug Tracker را با استفاده از دستور زیر دانلود کنید:

wget https://sourceforge.net/projects/mantisbt/files/mantis-stable/2.25.2/mantisbt-2.25.2.zip

بپس از دانلود، فایل را extract کرده و در دایرکتوری root پیش فرض web خود قرار دهید. دایرکتوری پیش فرض ( /var/www/html/) به این صورت است.

unzip mantisbt-2.25.2.zip

فایل extract شده را به /var/www/html/  انتقال دهید.

sudo mv mantisbt-2.25.2 /var/www/html/mantisbt

شما می توانید مالکیت فایل را با استفاده از دستور زیر به آپاچی تغییر دهید.

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/mantisbt

مرحله چهارم: پیکربندی سایت آپاچی برای Mantis Bug Tracker

در این مرحله نیاز داریم یک فایل پیکربندی برای MantisBT با استفاده از دستور زیر ایجاد کنیم:

sudo vi /etc/httpd/conf.d/mantisbt.conf

حال در فایل ایجاد شده محتوا زیر را اضافه کنید:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/html/mantisbt"
ServerName mantisbt.example.com
ErrorLog "/var/log/httpd/mantisbt_error_log"
CustomLog "/var/log/httpd/mantisbt_access_log" combined
<Directory "/var/www/html/mantisbt/">
DirectoryIndex index.php
Options - Indexes + FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

پس از اضافه کردن محتوا، آپاچی را با اجرا دستور زیر ریستارت کنید:

sudo systemctl restart httpd

برای بررسی وضعیت سرویس، دستور زیر را اجرا کنید:

● httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
└─php-fpm.conf
Active: active (running) since Sat 2021-09-04 05:52:17 EDT; 11s ago
Docs: man:httpd.service(8)
Main PID: 5415 (httpd)
Status: "Running, listening on: port 80"
Tasks: 213 (limit: 9688)
Memory: 24.6M
CGroup: /system.slice/httpd.service
├─5415 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─5417 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─5418 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─5419 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─5420 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
Sep 04 05:52:16 rockylinux8.linuxvmimages.local systemd[1]: httpd.service: Succeeded.
Sep 04 05:52:16 rockylinux8.linuxvmimages.local systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
Sep 04 05:52:16 rockylinux8.linuxvmimages.local systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sep 04 05:52:17 rockylinux8.linuxvmimages.local systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Sep 04 05:52:17 rockylinux8.linuxvmimages.local httpd[5415]: Server configured, listening on: port 80

مرحله پنجم: پیکربندی SELinux و فایروال بر روی راکی لینوکس

SELinux به صورت پیش فرض در سیستم عامل راکی لینوکس فعال است. بنابراین، برای اجرا MantisBT باید آن را به صورت زیر پیکربندی کنید:

sudo setsebool httpd_can_network_connect on -P
sudo chcon -R -u system_u -t httpd_sys_rw_content_t -r object_r /var/www/html/mantisbt

حال در این قسمت، با اجرای دستور زیر به پورت های 80 و 443 اجازه عبور از فایروال داده می شود:

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

 مرحله ششم: دسترسی به رابط وب Mantis Bug Tracker 

با انجام مراحل توضیح داده شده اکنون، آماده دسترسی به رابط وب MantisBT هستیم.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی لینوکس

در این قسمت، به پایین صفحه بروید و نام پایگاه داده خود (matisdb)، نام کاربری (mantis)، رمز عبور (Password) و منطقه زمانی خود را وارد کنید. سپس روی Install/Upgrade Database کلیک کنید.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی لینوکس

پس از اتمام نصب باید وارد MantisBT شوید. شما باید از لاگین های پیش فرض برای Mantis Bug Tracker استفاده کنید.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی لینوکس

پس از ورود موفق، این صفحه را مشاهده خواهید کرد. توصیه می کنیم رمز عبور خود را تغییر دهید. شما می توانید با پر کردن مشخصات مورد نیاز، رمز عبور جدیدی تنظیم کنید و سپس بر روی گزینه update user کلیک کنید.

نحوه نصب ابزار Mantis bug tracking بر روی راکی لینوکس

در این قسمت شما می توانید با استفاده از رمز عبور جدید، وارد شوید.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی

در صورت ورود موفق، باید بتوانید داشبورد محتویات MantisBT را همانطور که نشان داده شده است مشاهده کنید.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی

تب view، تمام اطلاعات مربوط به باگ ها را نشان می دهد.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی

در تب manager، شما می توانید کاربران، پروژه ها، فایل های پیکربندی و غیره را مدیریت کنید.

نحوه نصب mantis bug tracking روی راکی

با این رابط کاربری ساده، کار کردن با MantisBT برای همه آسان است.

Mantisbt ابزار خوبی برای ردیابی باگ های سیستم عامل می باشد. اکنون شما نیز می توانید به آسانی آن را بر سیستم راکی لینوکس خود نصب کنید. توجه داشته باشید که برای داشتن این سرویس ها و ابزارها در سیستم نیاز به یک سرور مجازی یا سرور اختصاصی می باشد، که سایت آذرسیس ما تمام این خدمات را برای شما کاربران عزیز ارائه می دهد. جهت راهنمایی و خرید کافیست یک تیکت به بخش پشتیبانی ما ارسال کنید.

نتیجه گیری

در این آموزش نحوه نصب ابزار bug tracking Mantis بر روی راکی لینوکس را بررسی کردیم. همان طور که قبلا توضیح داده شد، MantisBT نرم افزاری است که افراد می توانند با استفاده از آن اشکالات گزارش شده در پروژه های توسعه نرم افزار را پیگیری کنند. پس نتیجه می گیریم این نرم افزار، یک ابزار ضروری برای هر سازمان توسعه نرم افزار حرفه ای می باشد. اگر قصد نصب این نرم افزار را بر روی راکی لینوکس دارید، این آموزش می تواند برای شما مفید باشد. از همراهی شما متشکریم.

لینک کوتاه مقاله
https://azarsys.com/?p=12215


نویسنده مقاله
مقالات مرتبط
دیدگاه بگذارید