آذرسیس

Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Joomla
Hubspot
Drupal
Wix
Shopify
Magento
نحوه نصب Magento در CentOS 7
3/5 - (2 امتیاز)

تجارت الکترونیک نوعی تجارت است که شامل معامله تجاری، خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق کانال های الکترونیکی در اینترنت است.

Magento یکی از بهترین پلتفرم های تجارت الکترونیک است، در این مقاله، نحوه نصب Magento Community Edition در سنتوس 7 سرور مجازی لینوکس با پشته LAMP را آموزش خواهیم داد.

دستورالعمل های استفاده شده در این آموزش با تغییرات جزیی در دستورات روی توزیع های مبتنی بر RHEL و Fedora نیز کار می کنند.

از شما کاربران عزیز دعوت می کنیم، که تا آخر آموزش نحوه نصب Magento در CentOS 7 همراه ما باشید.magento

مقاله مفید: نحوه افزودن و حذف کاربران در اوبونتو 18.04

مفهوم Magento

Magento یک نرم افزار تجارت الکترونیک متن باز و قدرتمند است که با زبان PHP نوشته شده و توسط Varien Inc. ساخته شده است.

Magento دارای معماری انعطاف پذیر و مقیاس پذیر است و گزینه های کنترل زیادی دارد که به کاربر کمک می کند تا وب سایت های کاربر پسندی بسازد.

این نرم افزار در دو نسخه اصلی Enterprise و Community Edition ارسال می شود. نسخه Community Edition برای توسعه دهندگان و مشاغل کوچک در نظر گرفته شده است.

Magento بر روی وب سرور های Apache، Nginx، IIS و پایگاه داده backend مثل MySQL یا MariaDB و Percona اجرا می شود.

Magento به کاربران امکان می دهد یک فروشگاه تجارت الکترونیک عملیاتی در عرض چند دقیقه راه اندازی و مدیریت کنند.

پیش نیاز نصب Magento

  • آپاچی نسخه 2.2 یا 2.4
  • PHP نسخه 5.6 یا 7.0.x یا بالاتر با پسوندهای مورد نیاز
  • MySQL نسخه 5.6 یا بالاتر

نحوه نصب وب سرور آپاچی

با کمک دستور زیر به راحتی می توانید وب سرور آپاچی را از مخازن رسمی نصب کنید:

yum install httpd

اکنون باید پورت 80 و 443 را باز کنید که دایمون HTTPD بصورت زیر در حال گوش دادن است تا به سرویس های آپاچی از HTTP و HTTPS اجازه دسترسی دهید:

------------ On CentOS/RHEL 7 ------------ 
 firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
 firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
 firewall-cmd --reload

---------- On CentOS/RHEL 6 ----------
 iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 443 -j ACCEPT
 service iptables save

نحوه نصب PHP Support برای آپاچی

دقت کنید که مخزن پیش فرض CentOS شامل PHP 5.4 است. ولی Magento به PHP 5.6 یا 7.0 نیاز دارد که با آخرین نسخه Magento سازگار نیست.

ابتدا باید مخزن EPEL و IUS (Inline with Upstream Stable) را با کمک دستور زیر اضافه کنید تا بتوانید PHP 7 را نصب کنید:

  • نصب PHP 7 روی CentOS 7
 yum install -y http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/CentOS/7/x86_64/ius-release-1.0-14.ius.centos7.noarch.rpm
 yum -y update
 yum -y install php70u php70u-pdo php70u-mysqlnd php70u-opcache php70u-xml php70u-mcrypt php70u-gd php70u-devel php70u-mysql php70u-intl php70u-mbstring php70u-bcmath php70u-json php70u-iconv
  • نصب PHP 7 روی CentOS 6
 yum -y update
 yum -y install epel-release
 wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
 wget https://centos6.iuscommunity.org/ius-release.rpm
 rpm -Uvh ius-release*.rpm
 yum -y update
 yum -y install php70u php70u-pdo php70u-mysqlnd php70u-opcache php70u-xml php70u-mcrypt php70u-gd php70u-devel php70u-mysql php70u-intl php70u-mbstring php70u-bcmath php70u-json php70u-iconv

در مرحله بعد باید تنظیمات زیر را در فایل /etc/php.ini باز کنید و آنها را به حالت زیر تغییر دهید:

max_input_time = 30
memory_limit= 512M
error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
error_log = /var/log/php/error.log
date.timezone = Asia/Calcutta

توجه کنید که data.timezone در time zone سیستم شما متفاوت باید باشد.

اکنون باید یک فایل info.php در Apache DocumentRoot (/var/www/html) ایجاد کنید تا اطلاعات کامل در مورد نصب PHP و تمامی تنظیمات فعلی آن از مرورگر وب را  بازیابی کنید.

برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

 echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php

در این مرحله می توانید با استفاده از دستور های زیر سرویس آپاچی را راه اندازی کنید و سپس آن را فعال کنید تا بصورت خودکار هنگام بوت شروع شود:

------------ On CentOS/RHEL 7 ------------ 
 systemctl start httpd
 systemctl enable httpd

------------ On CentOS/RHEL 6 ------------
 service httpd start
 chkconfig httpd on

درنهایت، یک مرورگر راه دور باز کنید و آدرس IP سرور خود را با پروتکل HTTP در URL تایپ کنید. سپس صفحه اطلاعات پیش فرض Apache2 و PHP باز می شود که در این صورت می توانید نحوه کار کردن Apache و PHP را بررسی کنید.

http://server_domain_name_or_IP/
http://server_domain_name_or_IP/info.php

1. Check-PHP-7-Info - نحوه نصب Magento در CentOS 7

نحوه نصب و پیکربندی پایگاه داده MariaDB

دقت کنید که سیستم مدیریت پایگاه داده پیش فرض Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.0 از MariaDB پشتیبانی کند.

ابتدا باید مخزن رسمی MariaDB را بصورت زیر به فایل /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo اضافه کنید تا بتوانید پایگاه داده MariaDB را نصب کنید.

  • نصب MariaDB در CentOS 7
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
  • نصب MariaDB در RHEL 7
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/rhel7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
  • نصب MariaDB در CentOS 6
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
  • نصب MariaDB در RHEL 6
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/rhel6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

سپس می توانید MariaDB را با کمک دستور زیر نصب کنید:

yum install mariadb-server mariadb
OR
yum install MariaDB-server MariaDB-client

اکنون می توانید با کمک دستورهای زیر دیمون پایگاه داده را برای مدت زمان متوسط راه اندازی کنید و آن را فعال کنید تا در بوت بعدی به طور خودکار شروع شود:

------------ On CentOS/RHEL 7 ------------ 
 systemctl start mariadb
 systemctl enable mariadb

------------ On CentOS/RHEL 6 ------------
 service mysqld start
 chkconfig mysqld on

در این مرحله باید پایگاه داده را با تنظیم رمز عبور روت، غیرفعال کردن ورود به سیستم روت از راه دور، حذف پایگاه داده آزمایشی و حذف کاربران ناشناس ایمن کنید.

برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

 mysql_secure_installation

در نهایت، باید با استفاده از دستورهای زیر یک پایگاه داده و کاربر magento ایجاد کنید:

mysql -u root -p
## Creating New User for Magento Database ##
mysql> CREATE USER magento@localhost IDENTIFIED BY "your_password_here";
## Create New Database ##
mysql> create database magento;
## Grant Privileges to Database ##
mysql> GRANT ALL ON magento.* TO magento@localhost;
## FLUSH privileges ##
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
## Exit ##
mysql> exit

نحوه نصب Magento Community Edition

ابتدا به وب سایت رسمی Magento مراجعه کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس باید فایل Magento tar را دانلود کنید و محتویات آن را در Apache Document Root (/var/www/html) استخراج کنید:

tar -zxvf Magento-CE-2.1.5-2017-02-20-05-36-16.tar.gz -C /var/www/html/

اکنون مالکیت آپاچی را روی فایل ها و پوشه ها تنظیم کنید:

chown -R apache:apache /var/www/html

سپس از مرورگر خود به آدرس زیر بروید. دقت کنید که باید صفحه زیر را مشاهده کنید:

http://server_domain_name_or_IP/

2. Magento-Installation-Wizard-1- نحوه نصب Magento در CentOS 7

اکنون یک Readiness Check برای نسخه صحیح PHP، مجوزهای فایل و سازگاری انجام می شود.

3. Magento-Readiness-Check

4. Magento-Readiness-Check-Summary

سپس باید وارد تنظیمات پایگاه داده magento شوید:

5. Magento-Database-Settings

در این مرحله پیکربندی وب سایت Magento را پر کنید:

6. Magento-Web-Configuration

سپس باید استور magento خود را سفارشی کنید. برای این کار می توانید منطقه زمانی، ارز و زبان خود را تنظیم کنید:

7. Customize-Magento-Store

اکنون باید یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید تا بتوانید استور Magento خود را مدیریت کنید:

8. Create-Magento-Admin-Account-نحوه نصب Magento در CentOS 7

درنهایت، روی Install Now کلیک کنید تا نصب Magento ادامه پیدا کند.

9. Install-Magento-Store-نحوه نصب Magento در CentOS 7

مقاله مفید: نحوه بازیابی دایرکتوری حذف شده tmp در لینوکس

نتیجه گیری

در این مقاله، نحوه نصب Magento Community Edition در CentOS 7 VPS با پشته LAMP آموزش داده شد. Magento کاربران را قادر می سازد تا یک فروشگاه تجارت الکترونیک عملیاتی را در عرض چند دقیقه راه اندازی و مدیریت کنند.

Share this Post

6 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *